Shri. Ram Pratap Verma Alias Shashikant Verma

Shri. Ram Pratap Verma Alias Shashikant Verma

  • Utraula
  • Bharatiya Janata Party
  • Gram - Emilia Banghusara, Post-Rehra Maasi Utraula, District- Balrampur 2. Address- No. 2/103, Gomti Nagar, Vastu Khand, District-Lucknow
  • 9838281150, 8887151093, 9415664651
  • patelramakant19@gmail.com
  • Shri. Ram Pratap Verma Alias Shashikant Verma, Utraula