Shri. Rakesh Rathore

Shri. Rakesh Rathore

    • Sitapur
    • Bharatiya Janata Party
    • Guru Battri Service, Near G.I.C. Chauraha, Batsganj, Sitapur-261001 2. Address- 31 / A, Loharbagh, Near Trikonnath Temple, Distt-Sitapur
    • 9415565266, 8887150946, 9415084939
    • Shri. Rakesh Rathore, Sitapur