Shri. Rajendra Singh Patel

Shri. Rajendra Singh Patel

  • Jahanabad
  • Bharatiya Janata Party
  • Bazar Uttari, Bindki, Hospital Road Bindki Tahseel Bindki District Fatehpur-212635
  • 9415175457, 9918088745
  • rajendrasinghpatel239@gmail.com
  • Jahanabad, Shri. Rajendra Singh Patel