Shri. Rajendra Kumar Maurya

Shri. Rajendra Kumar Maurya

Pratapgarh

    • Bharatiya Janata Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 9956601983
    • 398, Chilbila, Shriram Sweets, Pratapgarh
    • Pratapgarh, Shri. Rajendra Kumar Maurya