Shri. Prem Pal Singh Dhangar

Tundla

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9927860799 , 6397836070
  • Beniwal Garden, NH-2, Tundla, Firozabad -283204. 2. Address:- Vaisalipuram Near Park, NH-2, Tundla, Firozabad
  • prempalsingh992786@gmail.com
  • Shri. Prem Pal Singh Dhangar, Tundla