Shri. Pradeep Kumar Yadav

Shri. Pradeep Kumar Yadav

Dibiyapur

    • Samajwadi Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 9412283510, 8755283510
    • 109, Jawahar Road Tehsil Bharthna District Etawah
    • Dibiyapur, Shri. Pradeep Kumar Yadav