Shri. Palturam

Shri. Palturam

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 941512060188871511094, 9792319000
  • Civil Line Nikat Raghukul Vidhya Peeth, Po. Pradhan Dakghar, Distt.- Gonda 2. Address- B- 72, Darulsafa, Distt.- Lucknow
  • palturamgonda@gmail.com
  • Shri. Palturam