Shri. Palturam

Shri. Palturam

    • Bharatiya Janata Party
    • Civil Line Nikat Raghukul Vidhya Peeth, Po. Pradhan Dakghar, Distt.- Gonda 2. Address- B- 72, Darulsafa, Distt.- Lucknow
    • 941512060188871511094, 9792319000
    • palturamgonda@gmail.com
    • Shri. Palturam