Shri. Mohammad Hasan 'Roomi'

Shri. Mohammad Hasan ‘Roomi’

Kanpur Cantt.

  • Samajwadi Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9451044962, 9336666598
  • L 55 Ganga Vihar Kanpur Nagar
  • mohdhasanroomi12@gmail.com
  • Kanpur Cantt., Shri. Mohammad Hasan 'Roomi'