Shri. Meaghshyam Singh

Shri. Meaghshyam Singh

Goverdhan

    • Bharatiya Janata Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 9838885263
    • Village Janu Post Mahroli Tehsil Goverdhan, Near Krishna Nagar, District Mathura
    • Goverdhan, Shri. Meaghshyam Singh