Shri. Mahendrapaal Singh

Shri. Mahendrapaal Singh

Pipraich

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9415210536, 8887151121, 9005376200
  • 3-K, Ashok Nagar, Basaratpur South, District- Gorakhpur-273004
  • mahendrapalsingh110@gmail.com
  • Pipraich, Shri. Mahendrapaal Singh