Shri. Madhavendra Pratap Singh

Shri. Madhavendra Pratap Singh

  • Sawayajpur
  • Bharatiya Janata Party
  • Village and Post -Sawaijpur, District-Hardoi 2. Address- House No. 178 ''Gadhi" Gram 0 Post Sawayajpur District Hardoi
  • 8887150954, 9935428490, 9415149665
  • ramu.mps@gmail.com
  • Sawayajpur, Shri. Madhavendra Pratap Singh