Shri. Jeet Lal

Shri. Jeet Lal

Vishwavnathganj

    • Apna Dal (Sonelal)
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 6532318107, 70079816584
    • Village- Mishrapur Taraul, Post-Sarai Bheemsen, Mandhata, Dist- Pratapgarh, U.P.
    • Shri. Jeet Lal, Vishwavnathganj