Shri. Jayveer Singh

Shri. Jayveer Singh

Mainpuri

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9792300005
  • Kunjpura Road, Sirsaganj, Firozabad
  • gunjangroup@gmail.com , sumit@gunjangroup.org
  • Mainpuri, Shri. Jayveer Singh