Shri. Jaydrath Urf Pravaktanand

Shri. Jaydrath Urf Pravaktanand

Barkhera

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 6397100611, 9761402849
  • Village Rampura Tah, Post Pilibhit Tehsil And Distt Pilibhit
  • swamiprawaktqnandji51838@gmail.com
  • Barkhera, Shri. Jaydrath Urf Pravaktanand