Shri. Jawahar Lal Rajpoot

Shri. Jawahar Lal Rajpoot

Garautha

    • Bharatiya Janata Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 8887151025, 9451334019
    • 1664, Shivaji Nagar, Jhansi , Village & Post Bharosa, Thane Rath, Jhansi
    • Garautha, Shri. Jawahar Lal Rajpoot