Shri. Jaiprakash Nishad

    • Rudrapur
    • Bharatiya Janata Party
    • Village and Post- Laxmipur, Baya Rudrapur, District-Deoria. 2. Address 2 Gautam Palli, District - Lucknow
    • 9415213414
    • Rudrapur, Shri. Jaiprakash Nishad