Shri. Jai Pratap Singh

Shri. Jai Pratap Singh

    • Bansi
    • Bharatiya Janata Party
    • Rajmahal, Post- Bansi, District-Siddhartha Nagar- 272153 2.Address- 3/230 Vishalkhand, Gomtinagar, District - Lucknow 3. Address-Mo.Kewatanwa, Narkatha Waya, Bansi, Siddhartha Nagar
    • 9415038810
    • Bansi, Shri. Jai Pratap Singh