Shri. Harish Shakya

Shri. Harish Shakya

Bilsi

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9410022509 , 7017305332
  • Adarshnagar Gali No. 3, Civil Lanes, Budaun-243601
  • harishshakyabjp@gmail.com
  • Bilsi, Shri. Harish Shakya