Shri. Hariom Verma

Shri. Hariom Verma

Amanpur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9456052372 , 8279330448
  • Esepur Road, Amanpur, Dist. Kasganj. 2. Address:- Mohalla Subhash Nagar, Amanpur Road, Kasganj
  • hariomverma@gmail.com
  • Amanpur, Shri. Hariom Verma