Shri Dinesh Khatik

Shri Dinesh Khatik

Hastinapur

  • Bharatiya Janta Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150845, 9759794191, 724801726
  • B.-63 Rajendrapuram, Ganga Nagar, District- Meerut
  • rupendra651@gmail.com
  • Hastinapur, Shri Dinesh Khatik