Shri. Dharmpal Singh

Aonla

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9412292355, 8765954825
  • Gram Gularia Uparala, Tehsil, Aonla Bareilly Aonla Ram Manohar Lohia, Near Govt. University, Aonla, Bareilly
  • dharampalsinghbjp@gmail.com
  • Aonla, Shri. Dharmpal Singh