Shri. Dharmesh Singh Tomar

Shri. Dharmesh Singh Tomar

Dholana

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • H.No.-13 Mohalla Luharan Pilkhuwa, Tehsil Dhaulana, District Hapur
  • 9536772276
  • dharmeshtomar1966@gmail.com
  • Dholana, Shri. Dharmesh Singh Tomar