Hisar, Member of Parliament – Jai Prakash

  • Jai Prakash
  • Hisar
  • Indian National Congress
  • Constituency Address: Village, Dubble Kaithal Kaithal Haryana 132077
  • 01681-225133,
  • 9650033558
  • Jai.Parkash@gmail.com, jai.parkash54@sansad.nic.in
  • Haryana MP, Hisar Lok Sabha Member