Shri. Avinash Chandra Dwivedi

Manikpur

    • Apna Dal (Soneylal)
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 9517296752
    • Vill-Mahila Post-Mahila Tehsil-Manjhanpur Ps-Kaushambi Dist-Kaushambi, U.P.
    • Manikpur, Shri. Avinash Chandra Dwivedi