Shri. Amit Singh Chauhan

Shri. Amit Singh Chauhan

Bikapur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9415048215, 9838519794
  • Vill. & amp; Po.- Maholi, Tehsil Suhawal, Ayodhya-224126
  • amit5599singh@gmail.com
  • Shri. Amit Singh Chauhan