Shir. Persann Kumar

Shir. Persann Kumar

Shamli

  • Rashtriya Lok Dal
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • Village - Kasampur, Shamli
  • 9536411111
  • pkjaurla11@gmail.com
  • Shamli, Shir. Persann Kumar