Shir. Mukesh Verma

Shikohabad

  • Samajwadi Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9412720676
  • 54, Shri Nagar Jalesar Road Firozabad
  • dr.mukeshvermaskb@gmail.com
  • Shikohabad, Shir. Mukesh Verma