Sambhal, Member of Parliamanet – Zia Ur Rehman

  • Zia Ur Rehman
  • Sambhal
  • Samajwadi Party
  • Constituency Address: Deepa Sarai Purvi, Tehsil Sambhal, District Sambhal
  • 7017451751
  • zia.sbl.33@gmail.com
  • Sambhal, Shri Shafiqur Rahman Barq