P.C.Vishnunadh

P.C.Vishnunadh

  • KUNDARA
  • Indian National Congress
  • Painummoottil, Puthenkavu P.O, Chengannur
  • MOBILE:94468 36006 ,88483 24672, OFFICE TEL:0471-˛2512345
  • pcvishnunadh@gmail.com
  • KUNDARA, P.C.Vishnunadh