Khandwa, Member of Parliament – Gyaneshwar Patil

  • Gyaneshwar Patil
  • Khandwa
  • Bharatiya Janta Party
  • Constituency Address: B-5, Sanjay Nagar behind LIC Office, Burhanpur Burhanpur Madhya Pradesh 450331
  • 942539467, 9009671777
  • gyaneshwarbjp77@gmail.com, gyaneshwar.bjp@sansad.nic.in
  • Delhi Address: 101, Madhya Pradesh Bhawan, New Delhi NCT of Delhi 110001