Khajuraho, Member of Parliament – Vishnu Datt Sharma

  • Vishnu Datt Sharma
  • Khajuraho
  • Bharatiya Janta Party
  • Constituency Address: B-16, Chaar Imli, Bhopal Madhya Pradesh 462001
  • 011-23092366
  • 9425151485, 9013997210
  • vdsharma7088@gmail.com, vishnudatt.sharma@sansad.nic.in
  • MP Lok Sabha member