Jabalpur, Member of Parliament – Ashish Dubey

  • Ashish Dubey
  • Jabalpur
  • Bharatiya Janta Party
  • Constituency Address: 2469, Wright Town Jabalpur Jabalpur Madhya Pradesh 482002
  • 9425125737
  • aashish1970@gmail.com, ashishdubey.mp@sansad.nic.in
  • MP Lok Sabha member