Dr.N.JAYARAJ

Dr.N.JAYARAJ

KANJIRAPPALLY

  • Kerala Congress (M)
  • Kerala, MLA Kerela
  • MOBILE: 94474 64451 | OFFICE TEL: 0481-2487721 ,0471 2301530, 0471 2512080
  • INDHEEVARAM HOUSE,CHAMPAKKARA P O,KARUKACHAL
  • n.jayaraj.vazhoor@gmail.com
  • Dr.N.JAYARAJ