Dr. L. Murugan

    • Bharatiya Janata Party
    • Madhya Pradesh Address: B4/2, SAF Games Village, Koyambedu, Chennai 600107 | Tel.- Delhi Address: 1, K.Kamaraj Lane, New Delhi 110021 
    • 011-23381193, 23381194

Post:

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting; and Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying