Dr. Dharmpal Singh

Dr. Dharmpal Singhv

Etmadpur

    • Bharatiya Janata Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 9412256700
    • 1/69 Bangliya Quarters, R.B.S. College, Kale Ka Taal, Delhi Gate, Agra-282002
    • Dr. Dharmpal Singh, Etmadpur