Allahabad, Lok Sabha MP

  • Ujjwal Raman Singh
  • Allahabad
  • INC
  • HOUSE NO. 475, BARAON, KARCHHANA, PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH
  • 9849904123
  • osd.ysrcp@gmail.com
  • HOUSE NO. 475, BARAON, KARCHHANA, PRAYAGRAJ, UTTAR PRADESH